mikrohitelek

kapcsolat a mikrohitelekhezA hitelhez jutás folyamata
az Új Széchenyi Hitel Programban

1. Érdeklődés
A MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. ügyfélszolgálati irodájában dolgozó termékmenedzsereink nyújtanak felvilágosítást a hiteltermékeinkről, illetve segítséget a hiteligényléshez szükséges nyomtatványok kitöltésében.

2. A hiteligénylés benyújtása
A Nyomtatványok menüpont alatt letölthető dokumentumokat kitöltve, a MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. termékmenedzsere részére kell benyújtani. A dokumentumok teljeskörű benyújtása esetén tekinthető a hiteligénylés benyújtottnak.

3. A hiteligénylés bírálata
A MiFiN Zrt. irodájában történik, eredményéről a termékmenedzser tájékoztatja az ügyfelet írásban vagy telefonon.

4. Szerződéskötés
A szerződésre - magánokirati formában - a MiFiN Zrt. ügyfélszolgálati irodájában kerül sor, ügyvédi ellenjegyzéssel.
Amennyiben a Társaság által elvárt okirati forma közjegyzői okirat, úgy a magánokirat közokiratba foglalására a közjegyző irodájában kerül sor.

5. Új Széchenyi Hitel esetén az önerő rendelkezésre állásának igazolása

6. Jelzálogjog bejegyzés
Az aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett szerződést az ügyvéd benyújtja az illetékes földhivatalhoz. A jelzálogjog bejegyzésről az illetékes földhivatal határozatban tájékoztatja a MiFiN Zrt-t.

7. Biztosítás engedményezés
Az ügyfél a fedezetként felajánlott biztosítékra megkötött biztosítás MiFiN Zrt-re való engedményezése érdekében eljár az illetékes biztosítójánál. Az engedményezésről kapott dokumentumot az ügyfél eljuttatja a MiFiN Zrt. irodájába. Az ügyfél szerződésben vállalt kötelezettsége a biztosítási jogviszony teljes futamidő alatt történő fenntartása.

8. Felhatalmazó levél záradékoltatása
Az ügyfél a MiFiN Zrt. által - a szerződés aláírásakor - az ügyfél rendelkezésére bocsátott felhatalmazó levelet benyújtja záradékolásra a számlavezető bankjának. A záradékolt felhatalmazó levelet az ügyfél eljuttatja a MiFiN Zrt. irodájába.

9. Folyósítás
A fent felsorolt feltételek teljesítése, azaz a jelzálogjog bejegyzés megtörténtének a Társaság felé történő igazolása, biztosítás engedményezés, illetve záradékolt felhatalmazó levél megléte, illetve a szerződésben kikötött további folyósítási feltételek teljesülése esetén kerül sor a hitelösszeg folyósítására az ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

10. Elszámolás
A hitelösszeg felhasználását követően az ügyfél elszámol a hitelösszeggel a MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. felé.  A számlákat postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. ügyfélszolgálati irodájába. Az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket a kondíciós lista és a kölcsönszerződés tartalmazza.

11. Törlesztés
Az ügyfél a szerződésben foglalt ütemezés szerint, a termékmenedzser által minden hónap 20-a után megküldött kamatértesítő alapján teljesíti fizetési kötelezettségét.


Vissza a főoldalra


hiteltermékek hitelfelvétel folyamata mikrohitelek törlesztőrészletei

Tisztelt Ügyfelünk!

A jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel kiemelten kérjük, hogy lehetőség szerint Ügyfélszolgálatunkat ne keresse fel személyesen. Felmerülő kérdések, ügyintézés céljából az info@mifin.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben várjuk kérdéseit, észrevételeit, vagy tájékozódjon a www.mifin.hu oldalon.

Telefonos Ügyfélszolgálatunk (+36-1-90-90-290) a veszélyhelyzet ideje alatt korlátozottan elérhető, megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel:
MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt.