mikrohitelek

kapcsolat a mikrohitelekhezAdatvédelmi tájékoztató


A MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. a 2018. május 25.-én életbe lépett az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) rendelkezéseinek megfelelően jár el a személyes adatok kezelése során.Vissza a főoldalra


hiteltermékek hitelfelvétel folyamata mikrohitelek törlesztőrészletei