mikrohitelek

kapcsolat a mikrohitelekhezTisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Társaságunknak 2019. június 26-ig szükséges minden ügyfelet érintő ismételt adategyeztetést lefolytatnia.

1. Társaságunknak meg kell győződnie arról, hogy az Ügyfeleiről rendelkezésére álló azonosító adatok a valóságnak megfelelnek-e. Amennyiben eltérés tapasztalható, abban az esetben a változással érintett adatokat aktualizálnunk kell.

2. Minden érintett természetes személynek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról.

3. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) képviselőjének - a Pmt. szerinti szükséges adatok megadásán túl - a szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint a tényleges tulajdonosának közszereplői státuszáról is nyilatkoznia kell.

Kérjük, hogy minél előbb - de legkésőbb 2019. június 26-ig - szíveskedjenek megküldeni Társaságunknak a kitöltött és cégszerű aláírással ellátott nyilatkozataikat és okmánymásolataikat postai úton (MiFiN Zrt., 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.), illetve elektronikusan az info@mifin.hu e-mail címre.

A jogszabályi előírások fenti határidőig történő teljesítése az Önök és Társaságunk közös érdeke, tekintettel arra, hogy az adategyeztetés sikertelensége esetén Társaságunk - az adategyeztetés megvalósulásáig - nem teljesíthet további megbízást Ügyfelei számára.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Pénzmosás elleni nyilatkozat

Tájékoztató

Pénzmosás elleni nyilatkozat természetes személy

Pénzmosás elleni nyilatkozat jogi személy


Vissza a főoldalra


hiteltermékek hitelfelvétel folyamata mikrohitelek törlesztőrészletei

Tisztelt Ügyfelünk!

A jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel kiemelten kérjük, hogy lehetőség szerint Ügyfélszolgálatunkat ne keresse fel személyesen. Felmerülő kérdések, ügyintézés céljából az info@mifin.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben várjuk kérdéseit, észrevételeit, vagy tájékozódjon a www.mifin.hu oldalon.

Telefonos Ügyfélszolgálatunk (+36-1-90-90-290) a veszélyhelyzet ideje alatt korlátozottan elérhető, megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel:
MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt.