mikrohitelek

kapcsolat a mikrohitelekhezTisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Társaságunknak 2019. június 26-ig szükséges minden ügyfelet érintő ismételt adategyeztetést lefolytatnia.

1. Társaságunknak meg kell győződnie arról, hogy az Ügyfeleiről rendelkezésére álló azonosító adatok a valóságnak megfelelnek-e. Amennyiben eltérés tapasztalható, abban az esetben a változással érintett adatokat aktualizálnunk kell.

2. Minden érintett természetes személynek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról.

3. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) képviselőjének - a Pmt. szerinti szükséges adatok megadásán túl - a szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint a tényleges tulajdonosának közszereplői státuszáról is nyilatkoznia kell.

Kérjük, hogy minél előbb - de legkésőbb 2019. június 26-ig - szíveskedjenek megküldeni Társaságunknak a kitöltött és cégszerű aláírással ellátott nyilatkozataikat és okmánymásolataikat postai úton (MiFiN Zrt., 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.), illetve elektronikusan az info@mifin.hu e-mail címre.

A jogszabályi előírások fenti határidőig történő teljesítése az Önök és Társaságunk közös érdeke, tekintettel arra, hogy az adategyeztetés sikertelensége esetén Társaságunk - az adategyeztetés megvalósulásáig - nem teljesíthet további megbízást Ügyfelei számára.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Pénzmosás elleni nyilatkozat

Tájékoztató

Pénzmosás elleni nyilatkozat természetes személy

Pénzmosás elleni nyilatkozat jogi személy


Vissza a főoldalra


hiteltermékek hitelfelvétel folyamata mikrohitelek törlesztőrészletei

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.

Nyilatkozatát az alábbi módon juttathatja el:
Elektronikus úton: info@mifin.hu
Személyesen: MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.

Részletek itt

A jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel kiemelten kérjük, hogy lehetőség szerint Ügyfélszolgálatunkat ne keresse fel személyesen. Felmerülő kérdések, ügyintézés céljából az info@mifin.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben várjuk kérdéseit, észrevételeit, vagy tájékozódjon a www.mifin.hu oldalon.

Telefonos Ügyfélszolgálatunk (+36-1-90-90-290) a veszélyhelyzet ideje alatt korlátozottan elérhető, megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel:
MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt.